45cat Logo
 Welcome Guest
 Login  :  Join 45cat   Sain - Label Discography


  UK  :  88 Records  :  Latest Updates  :  Gallery
Page 1 of 2  :  Previous  :  Next  :   

  Click to View LabelCat#DateFormatCommentsRating
Huw Jones

A: Dŵr
B: Fy Ngwlad Fy Hun
Sain UKSAIN 119697"26.0
Dafydd Iwan

A1: Myn Duw, Mi A Wn Y Daw
B1: Mari Fawr Trelêch
B2: Ai Am Fod Haul Yn Machlud
Sain UKSAIN 219697"2 
Huw Jones

A: Paid Digalonni
B: Ffoi
Sain UKSAIN 319707"1 
Mike Stevens

A1: Y Brawd Houdini
A2: Nid I Fi, Mistar M.P.
B1: Rhyddid Ffug
B2: Jam Poeth
Sain UKSAIN 41970EP1 
Edward

A1: Yr Arwerthwr
A2: Y Lleuad
B1: Swansi 254
B2: Eu Hiaith A Gadwant
Sain UKSAIN 51970EP0 
Undeb Y Tancwyr

Caneuon Tafarn

A1: Hei Leiff
A2: Drws Y Seler Wedi'i Gloi
A3: Geiriau Mam
B1: Llongau Mari Bifan
B2: Pan Ddaw'r Hen Gymru'n Rhydd
B3: Yfwn Ni Ddwsin O Boteli
Sain UKSAIN 61970EP1 
Dafydd Iwan

Peintio'r Byd Yn Wyrdd

A1: Mae 'Na Le Yn Tŷ Ni
A2: Yma Mae 'Nghalon
B1: Mr. Tomos, Os Gwelwch Chi'n Dda
B2: Peintio'r Byd Yn Wyrdd
Sain UKSAIN 71970EP4 
Y Nhw

A1: Siwsi
A2: Mae'n Fy Ngharu I
B1: Paid Cilio
B2: Cwympo Mae Y Dail
Sain UKSAIN 81970EP57.0
Huw Jones

A1: Gwylliaid Cochion Mawddwy
B1: Mae Bechgyn A Merched Ymhob Rhan O'r Byd
B2: Mathonwy!
Sain UKSAIN 91970EP1 
Y Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog

A1: Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog
A2: Dyddiau Fu
B1: Dicsi Clustie
B2: Gast
Sain UKSAIN 101970EP2 
Y Tebot Piws

A1: Blaenau Ffestiniog
A2: Lleucu Llwyd
B1: Tyrd I Ffwrdd
B2: O Arglwydd, Mae'n Uffern Yn Y Pwll/Godro'r Fuwch
Sain UKSAIN 111970EP4 
Eirlys Parry

Blodau'r Grug

A1: Y Ferch A'r Morwr
A2: Ynys
B1: Blodau'r Grug
B2: Porthdinllaen
Sain UKSAIN 121970EP11 
Meic Stevens

Diolch Yn Fawr

A1: Pe Cawn Dy Gwmni Di
A2: Bryn Unigrwydd
B1: Breuddwyd
B2: Diolch Yn Fawr
Sain UKSAIN 131971EP1 
Hogia Llandegai

A: Bangor '71
B: Paid Gadael I'm Groesi
Sain UKSAIN 1419717"1 
Eleri Llwyd

A1: Dihuno'r Bore
A2: Mae'r Oriau'n Hir
B1: Merch Fel Fi
B2: Hwiangerdd
Sain UKSAIN 151971EP1 
The Hennessys

A1: Great Little Trains Of Wales
B1: Little Railway
B2: Trenau Bychain Cymru
Sain UKSAIN 1619717"1 
Chwyldro

A1: Rhaid Yw Eu Tynnu I Lawr
A2: Carchar Dros Yr Iaith
B1: Gymru
B2: Mae 'Nghariad
Sain UKSAIN 171971EP1 
Dafydd Iwan

A1: Pam Fod Eira Yn Wyn?
A2: Weli Di Gymru?
B1: Cân Y "Western Mail"
B2: I'r Gâd
Sain UKSAIN 181971EP4 
Y Tebot Piws

A1: Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn
A2: Nwy Yn Y Nen (Breuddwyd Y)
B1: Helo Dymbo
B2: Ie, Ie, 'Na Fe
Sain UKSAIN 191971EP28.0
Heather Jones

A1: Colli Iaith
A2: Aur Yr Heulwen
B1: Syrcas O Liw
B2: Gwrando Ar Fy Nghan
Sain UKSAIN 201971EP1 
Huw Jones

Daw Dydd

A1: Daw Dydd Y Bydd Mawr Y Rhai Bychain
A2: Ble'r Aeth Yr Haul
B1: Adfail
B2: Paid Anghofio
Sain UKSAIN 211971EP0 
The Hennessys

Who Will Cast A Stone - Songs For The Miners Strike 1972

A1: Who Will Cast A Stone
A2: The Ha'penny Strike
B1: Farewell To The Rhondda
B2: The Gresford Disaster
Sain UKSAIN 221972EP1 
Celwydd

Y Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog

A1: I Couldn't Speak A Word Of English Until I Was Ten
A2: O Gwmwl Gwyn
B1: Sawl 'C' Sydd Yng Nghricieth
B2: Esmeralda
Sain UKSAIN 231972EP0 
Jiwbili

Edward A Phlant Ysgol Gynradd Y Bala

A: 'Steddfod Y Jiwbili

Edward

B: Tra Mor, Tra Meirion… ?
Sain UKSAIN 2419727"1 
Y Tebot Piws

Byrmingham

A1: D'yn Ni Ddim Mynd I Birmingham
A2: Dilyn Colomen
B1: Mae Gen I Gariad
B2: I Ble Rwyt Ti'n Myned
Sain UKSAIN 251972EP510.0
Dafydd Iwan

A1: Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartref
B1: Yno Yr Wylodd Efe
B2: Cân Goffa I Ferthyron Abergele
Sain UKSAIN 2619727"2 
Sidan

A1: Lliwiau
A2: Cymylau
B1: Amser
B2: Sara
Sain UKSAIN 271972EP22.0
Hogia Llandegai

A1: Mae Pawb Yn Chwarae Gitâr
A2: Genod Môn
B1: Bob Nos A Dydd
B2: Mae'r Giaffar Yn Hel Lludw
Sain UKSAIN 281972EP2 
Heather Jones

Pan Ddaw'r Dydd

A1: Pan Ddaw'r Dydd
A2: Can O Dristwch
B1: Ti Syn Gwneudd Pob Dim Yn Bosibl
B2: Cwm Hiraeth
Sain UKSAIN 301971EP0 
Hergest

A1: O'n Hamgylch
A2: Nos Da I Chi, Gymry
B1: Dewch I'r Llysoedd
B2: Can Elgan
Sain UKSAIN 311973EP2 
Yr Hennessys

Rhyddid Yn Ein Cân

A1: Rhyddid Yn Ein Cân
A2: Suo Gân
B1: Pwt Ar Y Bys / Rakes Of Mallow
B2: Yr Hen Dderwen Ddu
Sain UKSAIN 321973EP0 
Huw Jones

A1: Dwi Isio Bod Yn Sais
A2: Sut Fedrwch Chi Anghofio?
B1: Gwas Bach Y Peiriant Pres
B2: Na, Na
Sain UKSAIN 331973EP2 
Ac Eraill

A1: Tua'r Gorllewin
A2: Dianc
B1: Carchar
B2: Hen Ŵr O'r Coed
Sain UKSAIN 34 E1973EP1 
Y Diliau

A1: Limrigau
A2: Blodeuwedd
B1: Trof At Iesu
B2: Y Gog Lwydlas
Sain UKSAIN 351973EP0 
Dafydd Iwan

Tywysog Tangnefedd

A1: Tywysog Tangnefedd
A2: Mae Hiraeth Yn Fy Nghalon
B1: Y Steddfod Beiling
B2: Mae'r Llencyn Yn Y Jêl
Sain UKSAIN 37 E1973EP3 
Edward H. Dafis

A: Ffarwel I Langyfelach Lon
B: Gwrandewch
Sain UKSAIN 381973EP1 
Sidan

Ai Cymro Wyt Ti?

A1: Ai Cymro Wyt Ti?
A2: Gobaith
B1: Dyddiau Gwell
B2: Achub Yr Iaith
Sain UKSAIN 401973EP0 
Yr Atgyfodiad

A1: Disgyn Mae'r Glaw
A2: Cân Y Crwydryn
B1: Agor Dy Galon
B2: Cynnwrf Yn Ein Gwlad
Sain UKSAIN 41 E1974EP0 
Hergest

Aros Pryd

A1: Porth Y Gair
A2: Blodeuwedd (Chwedl)
B1: Adferwch Y Cymoedd
B2: Myned Adref
Sain UKSAIN 42 E1974EP18.0
Ac Eraill

Addewid

A1: Cwm Nantgwrtheyrn
A2: Catraeth
B1: Marwnad Yr Ehedydd
B2: Faban Bach Clyd
Sain UKSAIN 431974EP1 
Ac Eraill

A: Nia Ben Aur
B: Beca
Sain UKSAIN 4519747"1 
Iris Williams

A1: I Gael Cymru'n Gymru Rydd
A2: Dyma Fi
B1: Fy Nghydwybod I
B2: Angel
Sain UKSAIN 46E1974EP1 
Eirlys Parri

Ti Yw Fy Nghân

A1: Ti Yw Fy Nghân
A2: Ystafell Cynddylan
B1: Dyddiau Blin
B2: Cysga Di
Sain UKSAIN 48 E1974EP0 
Perlau Tâf

Coch Gwyn A Gwyrdd

A1: Coch, Gwyn A Gwyrdd
A2: Cyn Bo Hir
B1: Rwy'n Deall
B2: Ti, Fi A Ni
Sain UKSAIN 51E1975EP1 
Hogia'r Wyddfa

A: Bro Dwyfor
B: Rhaid Deffro Yn Awr
Sain UKSAIN 53 S19757"0 
Eisteddfod Porthaethwy - Môn 1976 (Record Eisteddfod Yr Urdd - Porthaethwy Ynys Môn 1976)

Cathrin A Sioned

A1: Cân Y Steddfod

Côr Plant Amlwch

A2: Fy Newis Li
A3: Titrwm Tatrwm

Merched Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch (Arweinydd A Gosodwr, Haf Morris)

B1: Clwydd Croeso

Leah Owen

B2: Môn A Menai

Côr Plant Amlwch

B3: Dydd O Haf
Sain UKSAIN 54EMay 1976EP0 
Phil A Lyn

A1: Rwy'n Meddwl Amdanat Ti
A2: Dim Ond Cariad
B1: Ti A Fi A Ŵyr
B2: Plentyn Bach
Sain UKSAIN 56E1975EP1 
Elwen Pritchard

A1: Tyrd Am Dro
A2: Tyrd Adre'n Ol
B1: Does Dim Ar Ol
B2: Y Cyntaf I'r Felin
Sain UKSAIN 57E1975EP0 
Côr Telyn Teilo

A1: Cân Genedlaethol Merched Y Wawr: Fy Iaith, Fy Ngwlad
A2: Mae Nghariad I'n Fenws
B1: Mi Fendi Di
B2: Gweddi Wladgarol
Sain UKSAIN 58E1976EP1 
Marian Roberts

A1: Darlun Fy Mam
A2: A Gaf Fi Ddod
B1: Y Gardotes Fach
B2: Hiraeth
Sain UKSAIN 59E1976EP0 

Page 1 of 2  :  Previous  :  Next  :   


This Label:  Discuss  :  Create Biography  :  Add To List  :  Credits  :  BBCode  :  
45cat website ©2016  :  Homepage  :  Search  :  Sitemap  :  Help Page  :  Privacy  :  Terms  :  Contact  :  Like us on Facebook  : 
Worlds  »  Live Music  :  Vinyl Albums  :  78 RPM  :  CD Albums  :  Magazines  :  7" Singles  :  CD Singles  :  12" Singles  :  Tape Media  :  Music Memorabilia  :  Cinema  :  TV  :  DVD & Blu-Ray  :  Books  :  Create Your Own World
45worlds for movies, music, books etc  :  45spaces for creating your own worlds!  :  45cat for 7" singles